Bliver alle valgfag oprettet hvert semester?

Nogle valgfag er altid en del af vores tilbud. Det er fx fag som keramik, tegning og maleri, sammenspil og politikfaget ‘Verden omkring dig’.

Andre valgfag er knyttet til bestemte årstider – fx vinterbadning.

Og så udvikler vi løbende nye valgfag, fordi … eleverne efterspørger noget særligt, lærerne synes, at noget bestemt trænger sig på, eller verden kalder på et bestemt valgfag.