Valgfag på Askov Højskole

Vi udbyder i omegnen af 20 forskellige valgfag. Du vælger dem, du har lyst til.

Keramik

I Keramik lærer du at formgive i ler og forstå formgivning og keramik i et bredere kulturelt perspektiv. Vi modellerer, bruger drejeskive, kavaletter, gipsforme og modellerpinde. Vi kommer til at lave vaser, dyr, buster, menneskefigurer, krus, perler og meget andet.

Vi gennemgår løbende forskellige klassiske grundteknikker, og I får råd og vejledning, så I kan komme fra idéer til færdige produkter.

Underviser: Lene Kersting

Maker Space

I Maker Space kommer du til at lave ting af alle mulige forskellige materialer. Vi arbejder for eksempel med pap, papir og skum.

Vi har fokus på bæredygtighed og genbrug, så du bliver også trænet i at se potentialet i genstande omkring os.

Vi har lavet rekvisitter til film, konstruktioner af ’kroppe’ til robotter og mange andre sjove ting.

Underviser: Morten Lyk

Sammenspil

I Sammenspil øver vi rytmer og lærer at spille konkrete numre sammen. Sammenspil er for jer der har lyst til at spille på instrumenter og/eller synge. Det er ikke en forudsætning, at I har erfaring med at spille eller synge, men I skal have lysten til at øve rytmer og lære at spille konkrete numre.

Først og fremmest handler sammenspil om at skabe musik i fællesskab. Hvis vi kan, slutter faget med en minikoncert for resten af semestret.

Underviser: Mads Fynbo-Lassen

Tegning og maleri

I Tegning og maleri kommer du til at arbejde med forskellige materialer som akryl, olie, naturlige farve-oxider, blæk, akvarel og blyant.

I lærer om teknikker og metoder inden for maleri og billedkunst, og vi maler på papir og lærred.

Her er der god mulighed for fordybelse, og du får mulighed for at udvikle dit eget kunstneriske udtryk.

Underviser: Lene Kersting

Verden omkring dig

I Verden omkring dig kommer du til at fordybe dig i danske, europæiske og internationale begivenheder og debatter for at få forståelse for den politiske og samfundsmæssige virkelighed – og dens dilemmaer.

I får en bredere indsigt og dybere forståelse for samfundets struktur, opbygning og institutioner. Og vi kommer omkring emner som politik, økonomi, religion, historie og etik.

Underviser: Allan Thomsen

Vinterbadning

Vinterbadning har også vundet indpas på Askov Højskole og har mange fordele for både krop og sind.

Vores underviser er en kyndig vinterbader, som gerne tager både rutinerede og nybegyndere under sine vinger, så vi sammen kan opleve det kolde (men forfriskende) gys!

Vi bader i Kolding Fjord, hvor der er nye og ikke mindst lækre omklædnings- og badeforhold.

Underviser: Louise Munk

E-sport

I ’E-sport’ udforsker vi det fænomen, der det seneste årti er vokset fra ungdomsværelserne og ud på store stadions med flere tusind tilskuere.

Vi både spiller og dykker ned i den mere teoretiske del af e-sport. Vi ser på holdsammensætning, taktik-planlægning, organisationsstrukturer, turneringsstrukturer og karrieremuligheder.

Vi kommer også til at fordybe os i, hvordan en computer til gaming er opbygget.

Underviser: Simon Köslich

Nonfiktion

I Nonfiktion læser, snakker og skriver vi. Vi læser et udvalg af nonfiktive tekster og taler om, hvad der udgør deres litterære kvaliteter. Endelig skal vi selv skrive små forsøg – reportage, essayistik og portræt.

Nonfiktion er groft sagt den litteratur, der falder udenfor de tre klassiske genrer – epik, lyrik og drama. Vi undersøger, hvordan de klassiske genrer og nonfiktionen ofte flyder ind over hinanden. Mange romaner har essayistiske træk, historieskrivningen er så godt som nonfiktiv fortællekunst, ligesom et cykelløb eller fodboldkamp kan fremstå som et klassisk drama.

Underviser: Søren Østerlund Christensen

Hvad er et menneske?

I Hvad er et menneske tager vi livtag med den filosofiske antropologi. Og hvad er det så?

Filosofisk antropologi er filosofiens syn på menneskets væsen og væren. Vi forfølger forestillingen om mennesket som udstyret med fornuft og i besiddelse af en fri vilje.

Sammen bliver vi klogere på det klassiske menneskesyn og udfordringerne hertil.

Underviser: Christian Friis

Animation

I Animation arbejder vi både digitalt og analogt, og du lærer at producere din egen animationsfilm.

I bliver introduceret til forskellige animationsstilarter og vil både komme til at animere i 2D og 3D.

Vi prøver at animere via animationsprogrammet Krita og 3D-modelleringsprogrammet Blender – og vi skal selvfølgelig også forsøge os med den traditionelle animationsmetode, hvor hvert billede tegnes i hånden.

Underviser: Morten Lyk

Filmklubben

I Filmklubben elsker vi … film(!) Vi ser masser af film og forholder os kritisk og analytisk til films forskellige virkemidler, diskuterer tematikker osv.

Vi gennemanalysere nogle af de helt særlige film, vi ser, og stifter bekendtskab med et par af verdens største instruktører.  

Det helt særlige ved ’Filmklubben’ er, at glæden ved at se film bliver endnu større, når vi taler med andre om dem… og så er det bare virkelig hyggeligt.

Underviser: Ditte Svane

Robotteknologi

I Robotteknologi får du mulighed til at snuse til robotteknologi og bygge jeres egne robotter på en meget tilgængelig og simpel måde.

Gennem brugen af LEGO Mindstorms platformen skal vi lære at bygge og programmere robotter. I bliver i fællesskab guidet igennem programmering af LEGO Mindstorms og derefter sluppet fri til at bygge jeres egne robotter.

Udover praktisk viden om robotter, arbejder vi også med strategisk og kritisk tænkning i forhold til anvendelsen af robotter.

Underviser: Simon Köslich

“Til kilderne!”

I “Til kilderne” går vi kritisk til værks og undersøger, hvordan vi kan afgøre kvaliteten og troværdigheden af den information, vi støder på i vores hverdag.

I får indblik i kildekritik, konspirationsteorier og misinformation. I bliver klogere på de psykologiske faldgruber, som får os til at tro på usandheder. Og I inviteres til debat om de samfundsmæssige konsekvenser af mistro til fakta.

Underviser: Lív Zachariasen Ryom

Teatersport

I Teatersport kommer du til at bruge din krop og stemme på en fri måde i et fordomsfrit og legende fællesskab.

Vi associerer frit, lader hjernen køre frihjul og går efter de umiddelbare indskydelser. Og vi afprøver, hvad det gør ved os at gøre alt det foran og sammen med andre.

Vi laver kropslige øvelser, f.eks. mimelege, statuer og statusøvelser. Vi laver sproglige øvelser i form af fortællelege, associationsøvelser og gættelege.
Vi laver improvisationsøvelser og fantasiøvelser.

Underviser: Ditte Svane

Spørgsmål og svar om valgfag

Hvor mange valgfag kan jeg vælge?

Du kan vælge op til fem valgfag om ugen – mindst fire. Se her, hvordan valgfagene fordeler sig i ugeskemaet.

Hvornår vælger man valgfag?

Valgfagene vælger du, efter du er begyndt på højskolen.

Undervejs i dit højskoleophold vælger du nye valgfag 1-2 gange alt efter varigheden på dit ophold. På den måde kan du enten fordybe dig i nogle færre bestemte valgfag gennem hele dit ophold, eller du kan prøve en masse forskellige valgfag.

Hvor mange timer valgfag er der hver uge?

Du har mellem 7,5 og 9 timer valgfag om ugen. Det afhænger af, om du vælger fire eller fem forskellige valgfag.

Bliver alle valgfag oprettet hvert semester?

Nogle valgfag er altid en del af vores tilbud. Det er fx fag som keramik, tegning og maleri, sammenspil og politikfaget ‘Verden omkring dig’.

Andre valgfag er knyttet til bestemte årstider – fx vinterbadning.

Og så udvikler vi løbende nye valgfag, fordi … eleverne efterspørger noget særligt, lærerne synes, at noget bestemt trænger sig på, eller verden kalder på et bestemt valgfag.