Styrelsen og repræsentantskabet

Askov Højskole og Efterskoles styrelse og repræsentantskab

Hjem / Styrelsen og repræsentantskabet

Styrelsen træffer beslutninger om, hvilken profil og retning, der skal præge udviklingen af Askov Højskole. Det er styrelsen, der formulerer højskolens strategi, ansætter forstanderen og godkender årsplaner for kursusudbud.

Styrelsen

Formand: Hans Brun Hansen
Bavnborgvej 11, Maltbæk, 6600 Vejen, tlf. 21 24 40 50

Mangeårig tidligere forstander for VBC, Vejen Business College. Har tidligere været medlem af Amtsrådet og Vejen Byråd. Bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser. Medlem af styrelsen for Askov Højskole og Efterskole siden 2002.

Erik Nellemann
Egevænget 11, Askov, 6600 Vejen, tlf. 22 67 51 03.

Tidligere advokat. Har været i Repræsentantskabet siden 2010. Indtrådt i Styrelsen i 2013.

Peter Gæmelke
”Røjgård ”, Egholtvej 38, 6600 Vejen tlf. 40 17 52 87

Selvstændig landmand på Røj Landbrug siden 1983. Professionelt bestyrelsesmedlem med bl.a. erfaring som formand for Dansk Landbrug. Tidligere præsident for Landbrugsraadet i 18 år. Indehaver af en række bestyrelsesposter og repræsentantskaber, bl.a. Københavns Universitet, Hedeselskabet, Danmarks Nationalbank, Kirkbi A/S og Gl. Estrup Herregårdsmuseum. Indtrådt i styrelsen i 2014.

Else Flansmose
Ø. Skibelundvej 42, Askov, 6600 Vejen tlf. 23 39 26 33

Pædagogisk konsulent på erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding. Arbejder professionelt primært med lærernes pædagogiske uddannelse, organisering og udvikling af nye pædagogiske tiltag i forbindelse med undervisningen, pædagogisk vejledning og supervision og coaching. Har været i repræsentantskabet siden 2007 og indtrådte i styrelsen i 2012. Har fungeret som formand for Askov Amatørteater og derigennem arbejdet på et tæt samarbejde med Askov Højskole og Efterskole.

Jesper Moesbøl
Arnagervej 7, 8210 Aarhus V. tlf. 42 33 91 25

Pensioneret undervisningskonsulent, cand. mag. i samfundsfag og musik, højskolelærer på Snoghøj Nordisk Folkehøjskole 1979-86 Forstander for Ask Højskole 1989-97 Undervisningskonsulent primært med højskoleopgaver i Undervisningsministeriet 1998-2011 og Kulturministeriet 2011-2017. Mangeårig foredragsholder og pianist – fortrinsvis om højskolesange.

Jane Vinther
Birkevænget 22, Askov. 6600 Vejen. Mail: jvinther@sdu.dk

Ph.D. og forsker. Studielektor på SDU på Institut for Sprog og Kommunikation. Har været fagleder af engelskstudiet i Kolding 2005-2014. Har forsket i og lavet en lang række akademiske publikationer inden for sprog, kommunikation og pædagogik. Medlem af bestyrelsen for Vejen Gymnasium 2007-2018. Medlem af styrelsen for Askov Højskole og Efterskole siden april 2019.

Jacob Sander
Vestergade 2A, 5. sal tv., 6600 Vejen. Mail: js@vejenic.dk, tlf. 40 40 09 55

Medlem af repræsentantskabet på højskolen og valgt af medarbejderne siden 2011. Direktør i Vejen Idrætscenter/Sportscenter Danmark siden 1986. Har sideløbende med jobbet siden 2007 arbejdet som rådgiver for DGI’s Arena med udvikling af idrætsanlæg. Medejer og bestyrelsesmedlem i Randers Water Wellness. Har tidligere i en årrække været bestyrelsesformand for Vejen Turistforening. Var i en periode medlem af bestyrelsen i Vejen Erhvervsråd og medlem af Vejen Byråd.


Repræsentantskabet

Oversigt over repræsentantskabets medlemmer.

Udpeget af Askov Skolekreds

Michael Bach JepsenStuderende/redaktør
Niels Erik JørgensenEfterskolelærer
Niels SchmidtTidl.  efterskoleforst.
Philip MichaCand. mag
Klaus KildemandKaptajn
Paul MonradPastor Emeritus
Jakob HenningsenLærer
Louise Nørmark OlsenStuderende
Jane VintherStudielektor SDU
Mette MatthissonKonsulent

Udpeget af personalet

Teresa NielsenMuseumsdirektør
Else FlansmoseUdviklingskonsulent
Dorthe UlstrupSkoleleder
Jacob SanderCenterleder
Ulla KristiansenSognepræst
Rasmus JensenLærer
Julie Schuster LappJournalist
Rikke TønderAnsat – Oldfrue
Grethe NielsenAnsat – Efterskolelærer
Søren Østerlund ChristensenAnsat – Højskolelærer

Udpeget af styrelsen

Peter GæmelkeGårdejer
Ole SlotKommunaldirektør
Jesper MoesbølTidl. UVM
Anders HindPens. Leder
Erik Nellemann HansenAdvokat
Ulrik KraghDir. For UV
Hans Brun HansenTidl. forstander VBC
Peter SolkærSpecialkonsulent UVM
Maja Nørtoft LomholtSognepræst
Anne Cathrine LorentzenMuseumsleder