Historien

Højskole siden 1865

Hjem / Historie
Et stort kunstværk i Spisesalen fortæller højskolens historie

Askov Højskoles historie er knyttet til krig og tabet af Sønderjylland i 1864. Året efter drog en flok engagerede lærere nord for Kongeåen for at drive højskole. Valget faldt på Askov, og siden 1865 har der været højskole her.

Fortællingen om Askov Højskole begynder ved Dybbøl i 1864. For det er den anden slesvigske krig og Preussens overtagelse af Sønderjylland, der har betydet, at vi i dag har en højskole i Askov.

Allerede i 1844 var Danmarks første folkehøjskole etableret i Rødding, som ligger i Sønderjylland. Da højskolen efter nederlaget i 1864 nu var en del af Preussen, var det ikke muligt at lave skole på den måde, lærerne ønskede.

Derfor besluttede de at lave en midlertidig højskole nord for Kongeåen og dermed i Danmark. Valget faldt på den lille landsby Askov, og højskolen blev startet i det lille bondehus, som stadig ligger på matriklen og i dag bruges til fester. Fengers Hus, hedder det.

Ludvig Schrøder var en af de lærere, der rejste fra Rødding til Askov, og han blev Askovs første og meget driftige forstander i hele 40 år.

Hvad der især skulle give Askov Højskole dens særpræg, var indførelsen af den ”udvidede” højskole fra 1878. Der kunne nu på vinterskolen tilbydes en udvidet fagrække beregnet først og fremmest for elever – mænd og kvinder – som tidligere havde været på andre højskoler.

Find det ophold der passer dig bedst

Se hvilke tidspunkter vi kan tilbyde dig et højskoleophold.

Se kommende højskoleophold →

Kunne du tænke dig en rundvisning?

Få en rundvisning, se skolen, snak med vores lærere og mød de nuværende elever.

Book en rundvisning →
Opfinderen Poul la Cour

Banebrydende opfinder til Askov

På den baggrund blev det således muligt at tiltrække højt kvalificerede lærerkræfter som fysikeren og opfinderen Poul la Cour, hvis vindmølleforsøg blev banebrydende.

La Cour overførte i sin undervisning højskolens historiske synsmåde på naturvidenskaberne og lagde grunden til en naturvidenskabelig tradition, som blev fortsat af bl.a. den senere forstander Jacob Appel samt efterfølgeren J. TH. Arnfred. 

Der kom i stigende grad elever til Askov Højskole også fra andre samfundslag end bondestanden. Og fra andre lande, først og fremmest Norge og Island, søgte mange til Askov, hvor man talte folkenes sag og støttede kravene om politisk og sproglig frigørelse som vejen til ægte fællesskab mellem folkene.

Højskolens formål er i fortsat livsoplysning – om tilværelsens grundvilkår – og folkelig oplysning om tidens og samfundets vigtige spørgsmål.

Gennem årene har Askov Højskole været rammen om mange møder og konferencer samt udgangspunkt for væsentlige initiativer af både politisk og kulturel karakter.

Askov Efterskole

Askov Efterskole blev etableret i 2001 dels med baggrund i den stigende interesse for undervisning og ophold på de frie skoler, dels på baggrund af et faldende elevtal på højskolen.

Efterskolen fik elevboliger i Vestgården, Sydgården og Blågården, der tidligere havde været anvendt til højskoleelever samt undervisningslokaler andre steder i det store bygnings-kompleks.

På efterskolen er der ca. 125 elever.

“Der har været tid og rum til bare at være. Tid til at lære og turde dvæle ved det enkle.”

Nanna Jørgensen

Elev i foråret 2021 på Journalistik

“Jeg kan med sikkerhed sige, at jeg har taget den rigtige beslutning for mig selv.”

Thomas Appel

Elev, forår 2020 og efterår 2020

“Livet skal ikke kun gøres op i penge, men også i oplevelser.”

Elias von Staffeldt

Elias von Staffeldt, journaliststuderende

Læs mere om højskolen

Det har været det bedste i mit liv

Egentlig havde jeg ikke selv tænkt på at tage på højskole, men en veninde opfordrede mig til det.

I starten var det ret overvældende, og de første to uger ville jeg hjem. Jeg følte mig usikker og overstimuleret. Mine veninder overtalte mig til at give det en chance, og det gjorde jeg. Heldigvis. For at være på højskole har været det bedste i mit liv.

Hvis du overvejer at tage på højskole, så gør det. Spring ud i det. Du får så meget ud af det både fagligt, socialt og personligt. Giv det en chance, det er bedre, end du tror.

Jeg valgte Askov Højskole, fordi jeg gerne ville have journalistik som linjefag, og fordi der er så mange kreative valgfag. Det elsker jeg at fordybe mig i. Alle lærerne er virkelig engagerede – man kan mærke, de brænder for det, de laver.

Hver gang, vi har lavet et journalistisk projekt, fik jeg et adrenalinkick, når jeg var på research og fandt ud af, at min hypotese holdt stik. Jeg er virkelig vild med at formidle og er i gang med at uddanne mig til journalist på Syddanske Universitet.

Camilla Tonnesen, F21, Journalistik

Fællesskabet er der hele tiden

Da jeg kom, var jeg spændt på at møde de andre, men alle var bare søde og imødekommende. Man kunne bare være sig selv og give den gas.

Der sker noget hele tiden. Man kan godt være på værelset for sig selv og slappe af, men du kan også hele tiden være en del af fællesskabet, for der sker noget hele tiden. Og jo mere, du involverer dig, jo mere får du ud af opholdet.

Jeg valgte Askov, fordi der var en litteraturlinje, og det var som om, undervisningen var designet til mig. Det har været så fedt, og jeg føler virkelig, jeg er vokset på bare tre måneder. Undervisningen bliver tilpasset til os, og jeg har bare rykket mig så meget. Det har givet mig mod på at søge ind på Forfatterskolen.

Jeg har fået nye venskaber og har aftalt at flytte sammen med en rigtig god ven fra højskolen.

Noah Steffensen, F21, Litteratur

Det sociale var det allerbedste

Før jeg startede på højskolen, var jeg nervøs for, om højskoleopholdet ville blive en lige så livsforandrende oplevelse, som jeg havde hørt, det skulle være. Den nervøsitet var helt ubegrundet, for det blev en kæmpe oplevelse.

Højskolen gør rigtig meget for fællesskabet og arrangerer mange ting, men du har selv et ansvar for at blive en del af det, for det er i fællesskabet, du får den store oplevelse.

Askov Højskole er fed, fordi den har så meget historie. Når jeg nævner Askov for andre, er der altid én, der har en relation til skolen. Jeg elsker at være steder, hvor der er en historie, jeg kan blive en del af.

Det allerbedste ved højskoleopholdet var det sociale. At være sammen med andre hele tiden er meget intenst, men jeg er blevet mere udadvendt. Vi griner rigtig meget og laver mærkelige og fjollede ting – alt det, ungdomslivet er og skal være.

Jeg har fået mange nye venner, og fællesskabet med dem fortsætter efter højskolen.

Sofia Maria Madsen, F21, Journalistik