Fællesfag

Fællessang, debat og leg

Hjem / Fællesfag

Når du er på højskole, vil du opleve, at der er meget, vi er fælles om. Vi har fællesfag, fællessang og frem for alt fællesskab, fordi vi er sammen om det, der foregår. Her kan du læse mere om de fællesfag, vi har på Askov Højskole.

Når vi har fællesfag, mødes vi på tværs af linjefag. Det er her, vi har mulighed for at fordybe os sammen i både kreative og tidsaktuelle emner.

Morgensamling

Hver morgen mødes alle højskolens elever til en halv time, der er fyldt med kulturelle indslag, oplæg og fælles refleksion.

Fællessang er en del af vores DNA, og derfor starter hver morgensamling med en sang. Vi synger og hører om sangene og deres historiske eller kulturelle sammenhæng. I løbet af din tid på højskolen vil du opleve, at både lærere og elever tager ordet til morgensamling for at fortælle om emner, som de er optaget af.

Debatten

Faget ‘Debatten’ lærer dig at deltage i en debat, uden at det bliver til en kamp om at vinde. Her handler det ikke om at råbe højest og heller ikke om at blive enige. I stedet får du mulighed for at fremføre egne synspunkter og lytte til andre i en dialog præget af respekt for demokratiske principper, menneskerettigheder og forskellighed.

Vi tager emner op, som både kan være aktuelle og eksistentielle. Det kan handle om alkoholkultur, tøj, vores adfærd som forbrugere, køn og identitet, integration eller euforiserende stoffer. Emnerne behandles via rollespil, taleøvelser, lege mm. for at få alle til at tage stilling og deltage i debatten. ‘Debatten’ giver dig modet til at tage snakken – også når du er dybt uenig.

Underviser: Ole Andreesen

Find det ophold der passer dig bedst

Se hvilke tidspunkter vi kan tilbyde dig et højskoleophold

Se kommende højskoleophold →

Kunne du tænke dig en rundvisning?

Få en rundvisning, se skolen, snak med vores lærere og mød de nuværende elever.

Book en rundvisning →

Tænkehjørnet

I ’Tænkehjørnet’ får du kendskab til en lang række spændende temaer om menneskelivet. Temaerne kan fx være: det gode liv, dyder, det svære fællesskab, tro, identitet, myter mm. Du får indblik i nogle af de filosoffer, tænkere og teorier, der har præget og fortsat præger den måde, vi tænker på i Danmark og nogle af de værdier, vi lever med i dag.

Undervisningen i ’Tænkehjørnet’ veksler mellem oplæg, samtale og øvelser, og giver dig redskaberne til at reflektere og stille spørgsmål til liv og eksistens.

Underviser: Rikke Holm

Kor

I ’Kor’ træner vi teknikker, så du bliver fortrolig med din stemme og dermed får modet og lysten til at give den gas til fællessang. Din lærer giver dig en grundlæggende viden om rytme, toner og klang, så du kan udforske din stemme og lyd.

Du får undervejs lov til at prøve kræfter med simple sange og arrangementer (kanon, stomp osv.), og målet er, at hele holdet til sidst gennemfører et tostemmigt korarrangement a capella.

Underviser: Ditte Svane

Sport og leg

Du bliver præsenteret for en lang række forskelligartede fysiske discipliner. Formålet er, at vi sammen bruger kroppen og afprøver forskellige sportsgrene og lege, som vi måske ikke på forhånd kender eller har prøvet.

Det handler altså ikke om at blive dygtigere indenfor en bestemt sportsgren. Vi skal have det sjovt, prøve noget nyt og bruge vores krop aktivt.

Underviser: Simon Köslich

Højskoleaften

Hver tirsdag er der ‘Højskoleaften’, hvor der er foredrag, koncerter, workshops eller udflugter.

Formålet med højskoleaftenerne er at præsentere hele holdet for folkelig oplysning af bred almen karakter. Det vil sige, at du her får et indblik i dele af livet, som ikke har noget med et bestemt fag at gøre.

“Der har været tid og rum til bare at være. Tid til at lære og turde dvæle ved det enkle.”

Nanna Jørgensen

Elev i foråret 2021 på Journalistik

“Jeg kan med sikkerhed sige, at jeg har taget den rigtige beslutning for mig selv.”

Thomas Appel

Elev, forår 2020 og efterår 2020

“Livet skal ikke kun gøres op i penge, men også i oplevelser.”

Elias von Staffeldt

Elias von Staffeldt, journaliststuderende

Spørgsmål og svar

Bor man sammen med en roomie på højskolen?

Du vælger selv, om du vil bo alene eller sammen med en roomie. De fleste elever bor sammen to og to på højskolen, og for mange af vores elever er det en del af oplevelsen ved at gå på højskole, at de prøver at bo sammen med en roomie.

Hvad koster det at gå på højskole?

Det koster en fast pris per uge at gå på højskole. Hvis du vil vide, hvad dit højskoleophold kommer til at koste, kan du derfor gange ugeprisen med det antal uger, du vælger. Om det er 12, 14, 16, 18 eller 24 uger. Se prisen per uge.

Hvilke fag har jeg ud over linjefag?

Ud over dit linjefag kan du på Askov Højskole vælge imellem flere valgfag. Nogle ledes af højskolens lærere, andre af eksterne timelærere. Derudover er der fællesfag som er obligatoriske for alle elever.