05. februar 2023 - 11. februar 2023

Fugle i naturen

Hjem / Ugekursus / Fugle i naturen

I samarbejde med Klaus Melbye og Vadehavscentret.
Vintertid er også fugletid, og vi drager ud i naturen for at se de fascinerende fugle i vinterdragt. I Vadehavet skal vi se nogle af de første vinterfugle og overvintrende vadefugle.

Alle vores ’Fugle i naturen’-kurser arrangeres i samarbejde med Vadehavscentrets dygtige folk – direktør Klaus Melbye og biolog Emil Vesterager, som er vores kyndige guider i løbet af ugen på flere af turene. De kender de gode fuglesteder og vil tage os med ud til de steder, der giver de bedste oplevelser.

Vi har bussen med os hele tiden, så vi har mulighed for at tage en afstikker fra den planlagte rute, hvis der er spændende fugle at se på. Skulle det være koldt en dag, kan det også være rart, at bussen er tæt ved, så man lige kan komme ind i varmen.

Vi er på tur hver dag og udforsker Vadehavskysten, men tager også ud til andre interessante fuglelokaliteter – og altid med fagfolk som kyndige guider.

På højskolen har vi foredrag, fællessang, samvær og alt det, der hører med til et højskolekursus.

Kursusledere

Mona Østerlund

Mona er uddannet journalist og har i mange år arbejdet som freelancejournalist med at skrive artikler, lave kommunikationsopgaver, bogprojekter og undervisning. På Askov Højskole er hun kursusleder på bl.a. livshistorie- , fugle- og vandrekurser. Derudover underviser Mona på højskolens fire ugers prøveforberedende forløb, Springbræt til journalistik.

mon@askov-hojskole.dk

Henning Johansen

Henning har gennem mange  år været faglærer på  Skovskolen, der hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han har undervist i skovbrug og naturpleje med speciale i arboristfaget og har derudover i sommerhalvåret i en årrække været knyttet til IGN’s skovovervågningsprojekt, der samler data til brug for Danmarks Skovstastistik og forskning.
Efter han er gået på efterløn, bruger han nu blandt andet tiden på at sejle de danske farvande tynde. 

Tilmelding

Fugle i naturen

Startdato05. februar 2023

Slutdato11. februar 2023

Pris fra5200 kr.

Tilmeld dig kurset → Hent program ↓

Programmet er under udarbejdelse. Så snart, det er færdigt, kan du finde det ved at klikke på knappen 'Hent program'.

Måske kunne du også være interesseret i: