18. februar 2024 - 24. februar 2024

Fugle i naturen // VENTELISTE

Hjem / Ugekursus / Fugle i naturen // VENTELISTE

I samarbejde med Vadehavscentret.
Vi tager forskud på foråret, når vi drager ud i naturen for at se de fascinerende fugle. På dette tidspunkt kan vi både se de første trækfugle samt overvintrende vadefugle, og der er meget at kigge på. På kurset i februar 2023 talte vi i alt 83 forskellige arter på ugens ture, og vi satser på igen at nå rigtig mange arter på dette kursus.

I løbet af den tætpakkede uge når vi både syd for grænsen til nogle af de fuglerige vådområder ud mod Vadehavet; vi når til Rømø, Tøndermarsken, og vi skal prøve at gå ud på havbunden ved lavvande og derfra nærmest følges med fuglene ind mod land.

Programmet byder også på et besøg på Vadehavscentret, og her bliver der både en guidet rundvisning samt ny viden, når biologerne giver tips til, hvordan man kan bestemme andearterne.
Ud over Vadehavsregionen bruger vi en dag til østkysten, hvor der også er rige fuglelokaliteter. Vi skal til vand- og skovområder vest for Haderslev, hvor der også er mulighed for kigge efter interessante småfugle som vandstær og bjergvipstjert.

Alle vores ’Fugle i naturen’-kurser arrangeres i samarbejde med Vadehavscentrets dygtige folk – direktør Klaus Melbye og biolog Emil Vesterager, som er vores kyndige guider i på turene. De kender de gode fuglesteder og vil tage os med ud til de lokaliteter, der giver de bedste oplevelser.

Vi har bussen med os hele tiden, så vi har mulighed for at tage en afstikker fra den planlagte rute, hvis der er spændende fugle at se på. Skulle det være koldt en dag, kan det også være rart, at bussen er tæt ved, så man lige kan komme ind i varmen.

Vi er på tur hver dag – og altid med fagfolk som kyndige guider.

På højskolen har vi foredrag, fællessang, samvær og alt det, der hører med til et højskolekursus.

Kursusledere

Mona Østerlund

Mona er uddannet journalist og har i mange år arbejdet som freelancejournalist med at skrive artikler, lave kommunikationsopgaver, bogprojekter og undervisning. På Askov Højskole er hun kursusleder på bl.a. livshistorie- , fugle- og vandrekurser. Derudover underviser Mona på højskolens fire ugers prøveforberedende forløb, Springbræt til journalistik.

mon@askov-hojskole.dk

Henning Johansen

Henning har gennem mange  år været faglærer på  Skovskolen, der hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han har undervist i skovbrug og naturpleje med speciale i arboristfaget og har derudover i sommerhalvåret i en årrække været knyttet til IGN’s skovovervågningsprojekt, der samler data til brug for Danmarks Skovstatistik og forskning.
Efter han er gået på efterløn, bruger han nu blandt andet tiden på at sejle de danske farvande tynde.

Tilmelding

Fugle i naturen // VENTELISTE

Startdato18. februar 2024

Slutdato24. februar 2024

Pris fra5.350 kr.

Tilmeld dig kurset → Hent program ↓

Måske kunne du også være interesseret i: