28. april 2024 - 04. maj 2024

Fugle i naturen // VENTELISTE

Hjem / Ugekursus / Fugle i naturen // VENTELISTE

I samarbejde med Vadehavscentret.

Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger på udflugter ud i betagende og storslået natur. Fugle i foråret i fuldt flor – fuglene er altid fantastiske at betragte, og hver årstid byder på særlige oplevelser.

Kurset tilrettelægges i samarbejde med de dygtige fagfolk på Vadehavscentret, hvorfra leder Klaus Melbye og biolog Emil Vesterager er vores guider på ture i Vadehavsområdet – og uanset, hvor turen går til, har vi lokalkendte eksperter som kyndige guider. Derfor kan du deltage med stort udbytte, uanset om du er rutineret fugleentusiast eller nybegynder.

Programmet for 2024 byder blandt andet på:

  • Mandø: Vi kører over til den særegne Vadehavsø med traktorbussen og har mulighed for at gøre stop undervejs. På Mandø skal vi se nærmere på det store naturprojekt, som Den Danske Naturfond har lavet på øen. Vi regner med at kunne se ynglende viber, strandskader, stor kobbersneppe, klyder og sølvmåger. Måske flere arter.
    På turen tilbage til fastlandet gør vi stop med traktorbussen halvvejs og står af. Her bliver der mulighed for at gå med naturvejlederne ud til en rende, hvor fuglene står og spiser. Vi følges med fuglene ind mod land, mens vandet langsomt stiger.
  • Gåsefestival på Hallig Hooge: En dag tager vi turen til en af de spændende tyske halliger, Hallig Hooge, og oplever det traditionsrige ‘Gänsetage’, hvor man fejrer, at knortegæssese raster på deres vej nordover. Normalt er der gæs overalt i den tid. Her kan vi også se rødben, edderfugle og flere vadefugle.
  • Skjern Enge: Her raster de specielle pomeransfugle netop på denne årstid, så dem skal vi forsøge at komme på tæt hold af – de kan gå helt i ét med markerne, de står på. I det storslåede naturområde er der masser af andre fugle at nyde. Ofte svæver havørnen over åens delta, og på engene vrimler det med gul vipstjert.
  • Kammerslusen: Vi går ud over strandengen for at komme tæt på, hvor fuglene kommer ind, når højvandet presser dem tættere på land. Det vil primært være islandsk ryle, almindelig hjejle, lille kobbersneppe og almindelig ryle, vi kan nyde her.
  • Sølsted Mose: Den er en af de få sønderjyske hede- og højmoser, der er tilbage, og den har sit helt eget fugleliv. Halvdelen af mosen ejes af Fugleværnsfonden. På turen har vi chancer for at se krikand, dobbeltbekkasin, stor kobbersneppe – og af småfugle især bynkefugl, blåhals, rødrygget tornskade og græshoppesanger. I pile- og birkekrattet yngler fyrremejse og pungmejse. Siden 2007 har traner ynglet i mosen, så dem kan vi måske også være heldige at se, ligesom vi satser på rørhøgen, der har rede i tagrørene.
  • Vadehavscentret: Vi når også at se det præmierede center og få en guidet rundvisning i udstillingen.
  • På højskolen er der også tid til foredrag, fællessang, fællesskab og alt, hvad der hører højskole til.

Kursusledere

Mona Østerlund

Mona er uddannet journalist og har i mange år arbejdet som freelancejournalist med at skrive artikler, lave kommunikationsopgaver, bogprojekter og undervisning. På Askov Højskole er hun kursusleder på bl.a. livshistorie- , fugle- og vandrekurser. Derudover underviser Mona på højskolens fire ugers prøveforberedende forløb, Springbræt til journalistik.

mon@askov-hojskole.dk

Henning Johansen

Henning har gennem mange  år været faglærer på  Skovskolen, der hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han har undervist i skovbrug og naturpleje med speciale i arboristfaget og har derudover i sommerhalvåret i en årrække været knyttet til IGN’s skovovervågningsprojekt, der samler data til brug for Danmarks Skovstatistik og forskning.
Efter han er gået på efterløn, bruger han nu blandt andet tiden på at sejle de danske farvande tynde.

Tilmelding

Fugle i naturen // VENTELISTE

Startdato28. april 2024

Slutdato04. maj 2024

Pris fra5350 kr.

Tilmeld dig kurset → Hent program ↓

Måske kunne du også være interesseret i: